Unie bezpečnostních složek – MěP a návrh novely zákona č. 553/1991 Sb.

Vážené kolegyně a kolegové,

velmi nás těší Váš zájem a také rozsáhlá diskuse okolo návrhu pana poslance Bartoška, týkající se odchodného pro strážníky. Dne 5.2.2020 jsme jako výkonný výbor pro obecní a městské policie rozeslali dopisy (včetně otevřeného dopisu) některým poslancům, a to konkrétně: Ing. Janu Bartoškovi, JUDr. PhDr. Zdeňkovi Ondráčkovi, Ph.D., MUDr. Jiřímu Maškovi, Lukáši Koláříkovi, PhDr. Pavlu Žáčkovi, Ph.D., Janu Birkemu a Ivaně Nevludové.

Prvním třem pánům poslancům jsme zaslali, mimo úvodního dopisu, také otevřený dopis, a to proto, že jsou předkladateli pozměňovacích návrhů, vztahujících se k návrhu zavedení odchodného pro strážníky.

Ostatním zmíněným poslancům jsme zaslali úvodní dopis (který až na malé obměny byl stejný, jako zde přiložený dopis Ing. Janu Bartoškovi) a také na vědomí jsme zaslali i otevřený dopis, který byl zaslán třem uvedeným poslancům (Bartošek, Ondráček, Mašek).

Jelikož chceme a také se snažíme, abyste byli maximálně informovaní o našich aktivitách, vkládáme zde odkaz na oba zmíněné dopisy, abyste měli možnost se s těmito dokumenty seznámit v plném znění. Předem chceme upozornit, že oba dopisy jsou delší a budete potřebovat trochu času na jejich přečtení 😊.

Na webu jsme také narazily na dva velmi zajímavé dokumenty. Prvním je zápis z jednání podvýboru pro obecní policii, které se konalo dne 8.11.2005 a druhým dokumentem je stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ze dne 19.6.2015.

Ptáte se, proč sem dáváme i odkaz na tyto dva dokumenty? Protože je velmi zajímavé zjištění, že již v minulosti byly věcné a konkrétní připomínky ke znění zákona o obecní policii, a to i od jiných orgánů a organizací než jen od Unie bezpečnostních složek. 

V brzké době bychom se rádi obrátili i na Svaz měst a obcí, který sdružuje a vlastně i zastupuje naše zaměstnavatele, kterými jsou právě města a obce. I je bychom rádi upozornili na problematiku obecní policie. Opět budeme rádi, pokud nám sem napíšete Vaše názory, podněty a připomínky a samozřejmě i Vaše názory na naší „práci“ a snahu. Děkujeme.

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář