Hasičská vzájemná pojišťovna


Administrátor pojištění HVP
Drexlerová Kateřina
tel.: 776 811 348 (VPN)
email: pokladnik@uniebs.cz
 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

LIMIT POJISTNÉHO 200.000,- Kč
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK, PLAVIDLO 200.000,- Kč
ZTRÁTA (mimo bloků a financí) 50.000,- Kč
SPOLUÚČAST 800,- Kč
CENA 480,- Kč/rok
 
Jak se přihlásit k pojištění odpovědnosti?
Na email pokladnik@uniebs.cz zašlete informace obsahující:
jméno příjmení, rodné číslo, bydliště, pracovní zařazení (policista, hasič, vězeňská …) a ID číslo člena Unie BS. Do předmětu zprávy uveďte „HVP“
.
Následně uhradíte 480,- Kč na účet 2700201072/2010 Fio Banka variabilní symbol 001 a vaše číslo člena Unie BS (vzor: 0016343)
Pokud požadujete potvrzení o pojištění, uveďte toto v žádosti. Potvrzení se vydává pouze na požádání. Celá databáze pojištěných členů je v kompetenci pokladníka Unie bezpečnostních složek, kterým je Kateřina Drexlerová.