Shrnutí Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní police o průběhu Podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby ze dne 12.12.2019

Na jednání podvýboru byli kromě členů podvýboru, pozvání jako hosté i zástupci Odboru bezpečnostní politiky a obecní policie MV (Mgr. Milena Bačkovská a JUDr. Ivo Chauer), Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (Mgr. Omar Teriaki- MP Celý článek Shrnutí Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro městské a obecní police o průběhu Podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby ze dne 12.12.2019

13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Na počátku měsíce listopadu 2019 proběhlo v prostorách Vzdělávacího zařízení v Brně 13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek. Po zahájení, kterým uvítal předseda Zdeněk Drexler, všechny přítomné započal blok věnovaný hostům a následně pak interním věcem Unie bezpečnostních složek. Jako Celý článek 13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Unie bezpečnostních složek zpracovala, předložila a obhajovala svůj návrh zákona o obecní policii

V uplynulých týdnech se věnovali vybraní členové Unie bezpečnostních složek návrhu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Předmětný zákon byl za dobu své existence novelizován již 14x. Je třeba uznat, že čtrnáct vesměs kosmetických novelizací je dost na Celý článek Unie bezpečnostních složek zpracovala, předložila a obhajovala svůj návrh zákona o obecní policii

‼ DŮLEŽITÉ … NEPŘEHLÉDNĚTE ‼

Vzhledem ke skutečnosti, že má Unie bezpečnostních složek abnormálně velké množství škodních událostí, padnul ze strany HVP, a. s. návrh na zrušení pojistné smlouvy nebo navýšení pojistného na dvojnásobek (960,- Kč ročně). Po jednání se nám podařilo sjednat následující podmínky: Celý článek ‼ DŮLEŽITÉ … NEPŘEHLÉDNĚTE ‼

Unie BS se v týdnu zúčastnila 3 x jednání o financích

V úterý, 03. září 2019 proběhlo dopolední jednání zástupců odborových organizací působících v bezpečnostních sborech, a to za účasti – Milan Štěpánek (NOS PČR), Jiří Jílek (OSH), Rudolf Pospíšil (OSSOO), Zdeněk Drexler (Unie BS), za přítomnosti dalších představitelů NOS PČR (Milan Synek, Celý článek Unie BS se v týdnu zúčastnila 3 x jednání o financích

Otevřený dopis Unie bezpečnostních složek premiérovi a ministryni financí České republiky

Vážený pane předsedo Vlády ČR, vážená paní ministryně financí, jako předseda a statutární orgán odborové organizace Unie bezpečnostních složek, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 274/16, PSČ 150 00, vedená pod spisovou značkou L 17435 v rejstříku Městského soudu v Praze, IČO Celý článek Otevřený dopis Unie bezpečnostních složek premiérovi a ministryni financí České republiky

Novela z. č. 361/2003 Sb. – pátek 10. května 2019

V pátek, dne 10. května 2019 bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednána novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stěžejní částí novely je možnost pro příslušníky bezpečnostních sborů si tzv. „přivydělat“. Zda je to Celý článek Novela z. č. 361/2003 Sb. – pátek 10. května 2019

Jednání s pražským radním pro bytovou problematiku Adamem Zábranským

Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo jednání zástupců Unie bezpečnostních složek (místopředseda Výkonného výboru Unie BS pro obecní policie Vratislav Novák a předseda Unie BS Zdeněk Drexler) s pražským radním do jehož kompetence patří bytová problematika, Adamem Zábranským (Piráti). Stěžejním Celý článek Jednání s pražským radním pro bytovou problematiku Adamem Zábranským

12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek Kounov 2019

Ve dnech 18. – 19. března 2019 proběhlo jednání nejvyššího orgánu Unie bezpečnostních složek – 12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek. Jednání se zúčastnilo bezmála 40 zástupců základních organizací, koordinátorů a výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Po zahájení předsedou Unie Celý článek 12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek Kounov 2019