13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Na počátku měsíce listopadu 2019 proběhlo v prostorách Vzdělávacího zařízení v Brně 13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek. Po zahájení, kterým uvítal předseda Zdeněk Drexler, všechny přítomné započal blok věnovaný hostům a následně pak interním věcem Unie bezpečnostních složek. Jako Celý článek 13. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek

Unie bezpečnostních složek zpracovala, předložila a obhajovala svůj návrh zákona o obecní policii

V uplynulých týdnech se věnovali vybraní členové Unie bezpečnostních složek návrhu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Předmětný zákon byl za dobu své existence novelizován již 14x. Je třeba uznat, že čtrnáct vesměs kosmetických novelizací je dost na Celý článek Unie bezpečnostních složek zpracovala, předložila a obhajovala svůj návrh zákona o obecní policii

‼ DŮLEŽITÉ … NEPŘEHLÉDNĚTE ‼

Vzhledem ke skutečnosti, že má Unie bezpečnostních složek abnormálně velké množství škodních událostí, padnul ze strany HVP, a. s. návrh na zrušení pojistné smlouvy nebo navýšení pojistného na dvojnásobek (960,- Kč ročně). Po jednání se nám podařilo sjednat následující podmínky: Celý článek ‼ DŮLEŽITÉ … NEPŘEHLÉDNĚTE ‼

Unie BS se v týdnu zúčastnila 3 x jednání o financích

V úterý, 03. září 2019 proběhlo dopolední jednání zástupců odborových organizací působících v bezpečnostních sborech, a to za účasti – Milan Štěpánek (NOS PČR), Jiří Jílek (OSH), Rudolf Pospíšil (OSSOO), Zdeněk Drexler (Unie BS), za přítomnosti dalších představitelů NOS PČR (Milan Synek, Celý článek Unie BS se v týdnu zúčastnila 3 x jednání o financích

Otevřený dopis Unie bezpečnostních složek premiérovi a ministryni financí České republiky

Vážený pane předsedo Vlády ČR, vážená paní ministryně financí, jako předseda a statutární orgán odborové organizace Unie bezpečnostních složek, se sídlem Praha 5, ul. Nádražní 274/16, PSČ 150 00, vedená pod spisovou značkou L 17435 v rejstříku Městského soudu v Praze, IČO Celý článek Otevřený dopis Unie bezpečnostních složek premiérovi a ministryni financí České republiky

Novela z. č. 361/2003 Sb. – pátek 10. května 2019

V pátek, dne 10. května 2019 bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednána novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Stěžejní částí novely je možnost pro příslušníky bezpečnostních sborů si tzv. „přivydělat“. Zda je to Celý článek Novela z. č. 361/2003 Sb. – pátek 10. května 2019

Jednání s pražským radním pro bytovou problematiku Adamem Zábranským

Ve středu 17. dubna 2019 proběhlo jednání zástupců Unie bezpečnostních složek (místopředseda Výkonného výboru Unie BS pro obecní policie Vratislav Novák a předseda Unie BS Zdeněk Drexler) s pražským radním do jehož kompetence patří bytová problematika, Adamem Zábranským (Piráti). Stěžejním Celý článek Jednání s pražským radním pro bytovou problematiku Adamem Zábranským

12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek Kounov 2019

Ve dnech 18. – 19. března 2019 proběhlo jednání nejvyššího orgánu Unie bezpečnostních složek – 12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek. Jednání se zúčastnilo bezmála 40 zástupců základních organizací, koordinátorů a výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Po zahájení předsedou Unie Celý článek 12. Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek Kounov 2019

Jednání Podvýboru pro obecní policie

Dne 22. března 2019 proběhlo jednání Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, jemuž předsedá JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Tentokrát bylo stěžejním téma městských a obecních policií, změna zákona č. 553/1991 Sb., a případné benefity Celý článek Jednání Podvýboru pro obecní policie