Historie

Unie bezpečnostních složek MV vznikla oficiálně dne 06. února 2007, a to registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Vznik Unie bezpečnostních složek byl reakcí nespokojených řadových příslušníků na zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpezčnostních sborů, který vešel v účinnost k 01. 01. 2007.

Předchůdcem legitimní odborové organizace byla tzv. „Iniciativa 361“ – uskupení několika příslušníků bezečnostních sborů, kteří měli pocit, že je třeba proti legislativní změně zásadně vystoupit. Uvedení příslušníci sepsali petici proti zákonu o služebním poměru, který nazvali „Manifest 361“. Uvedený dokument obsahoval 14 bodů, se kterými Iniciativa 361 v novém služebním zákoně nesouhlasila.

Následoval historicky první protest příslušníků bezpečnostních sborů, tzv. „Křižíkova fontána 2007“, který proběhl dne 27. února 2007.

Historicky prvním předsedou a osobou, která provedla registraci, byl Jiří Vítek. První výkonný výbor Unie bezpečnostních složek MV byl složen z následujících příslušníků:

  • Jiří Vítek – předseda Unie bezpečnostních složek MV
  • Jindřich Kovář – 1. místopředseda Unie bezpečnostních složek MV
  • Josef Vondráček – 2. místopředseda Unie bezpečnostních složek MV

Druhým předsedou byl Miloš Plechatý, který se stal členem Unie bezpečnostních složek 01. března 2007, následoval jej Zdeněk Buřič, poté opětovně Miloš Plechatý a znovu Jiří Vítek.

Vzhledem ke skutečnosti, že do Unie bezpečnostních složek Ministerstva vnitra vstupovali i příslušníci dalších bezpečnostních sborů, bylo z názvu vypuštěno sousloví „Ministerstva vnitra“ a v současné době vystupuje organizace pod názvem Unie bezpečnostních složek.

Poslední řádně zvolený předseda Unie bezpečnostních složek Jiří Vítek, rezignoval na svou funkci dne 30. března 2016 z důvodu svých politických aktivit, které byly neslučitelné s činností předsedy odborové organizace. Z uvedeného důvodu byl mandátem Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek delegován na post předsedy Unie bezpečnostních složek od 31. března 2016 současný předseda výkonného výboru Unie bezpečnostních složek pro Policii České republiky Zdeněk Drexler, který stál v čele organizace do řádných voleb, které proběhly v květnu roku 2017.

Na Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek dne 04. května 2017 získal mandát předsednictví Unie bezpečnostních složek na období let 2017 – 2021 Zdeněk Drexler.