Právní pomoc

právní

Právní pomoc členům Unie bezpečnostních složek poskytujeme převážně ve dvou variantách.

Právní rady jednodušího rázu vyřešíme „svépomocí“. Přeci jen máme mezi sebou členy na pozicích vedoucích oddělení, kteří mají znalosti s vedením různých forem řízení, dále pak členy s vystudovanou právnickou fakultou, popř. Policejní akademií ČR v Praze.

V případě náročnějších případů váš případ předáme advokátovi zapsanému v České advokátní komoře, u nějž je advokacie hlavní náplní činnosti. Uvedený advokát vás sám kontaktuje a další postup si domlouváte.

V obou případech poskytujeme právní pomoc za splnění několika podmínek:

  • věc se týká výkonu služby, služebního poměru nebo s ním úzce souvisí – v případě civilních sporů právní pomoc neposkytujeme
  • jste řádnými členy Unie bezpečnostních složek
  • máte zaplacený členský příspěvek
  • k události došlo v době, kdy jste byli členy Unie bezpečnostních složek (není možné mít „rozjetý“ spor a následně účelově vstoupit do odborů)
  • podáte písemnou formou žádost o poskytnutí právní pomoci
  • jste-li omezeni na osobní svobodě příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, využijte NONSTOP právní linku

Unie bezpečnostních složek má podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Václavem Strouhalem, který se v minulosti významně zasadil o vydání rozsudku týkajícího se zrušení zneužívání „150“ přesčasových hodin.