Benefity

Benefity, které nabízí odborová organizace Unie bezpečnostních složek jsou určité výhody, které může využívat každý člen Unie bezpečnostních složek jako bonus za skutečnost, že svým členstvím dává důvěru funkcionářům Unie bezpečnostních složek. Benefity jsou poskytovány formou bonusů vyjednávaných s rúznými subjekty, na kterých však není činnost Unie bezpečnostních složek postavena. Jedná se pouze o formu odměny pro členy, pro které se naše odborová organizace snaží dělat maximum v rámci platných právních norem.