Ukončení veřejné sbírky „Podpořme Teodora“

Dne 31. 1. 2017 byla ukončena veřejná sbírka „Finanční pomoc rodině policisty Pavla Šlapáka“ vyhlášená v měsíci listopadu 2016 Unií Bezpečnostních složek – ZO Liberec ve smyslu ustanovení zákona č. 117/2001 Sb. na základě osvědčení Krajského úřadu Libereckého kraje vedeno pod Č. j. KULK 86154/2016.
Snad jen připomeneme, že se jednalo o úmrtí mladé maminky Dominiky (+ 23 let), která po sobě zanechala dvoutýdenního syna Teodora a jehož dědeček Pavel Šlapák je policistou v přímém výkonu služby.
 
Dne 16. 2. 2017 byl výtěžek sbírky ve výši 18.450,- Kč předán Pavlu Šlapákovi.
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří v rámci uvedené sbírky přispěli.
Děkujeme.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář