Informace z jednání pracovní skupiny pro novelizaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „ZSP“)

Dne 24. 11. 2022 proběhla na Ministerstvu vnitra ČR (dále jen „MV“) druhá schůze pracovní skupiny pro novelizaci zákona o služebním poměru. Programem schůze bylo představení a debata o nejzásadnějších námětech novelizace ZSP. Aktuálně se bude pracovní skupina (zástupci bezpečnostních sborů, policejních odborů a MV), zabývat došlými náměty. Pořád platí a na tom se nic nemění, že se jedná o technickou novelu zákona. Co si pod tím představit? Náměty jsou z kategorie podnětů, které se týkají např. opravy zjevných „překlepů“, vyplnění mezer v zákoně, reakce na vývoj legislativy a společnosti, sjednocení praxe u sborů, návrhy a zkušenosti z praxe. Řada námětů souvisí i s vývojem soudní judikatury, která se dotýká ZSP. K tématu výsluhových nároků platí, co už bylo mnohokrát řečeno, že na ty se nesmí a nebude sahat. Pracovní komise se proto nezabývá žádným námětem, který by se dotýkal změny výměry odchodného (§ 156 ZSP) či změny výměry výsluhového příspěvku (§ 158 ZSP). O dalším aktuálním vývoji vás budeme informovat.

Napsat komentář