Vyjádření Unie bezpečnostních složek k postupu MP Praha k události v pražských Řepích

 Unie bezpečnostních složek se rozhodla zaujmout stanovisko k incidentu, který se odehrál v pražských Řepích. V žádném případě nechceme hodnotit, zda jednání strážníka bylo či nebylo oprávněné, protože k takovému vyjádření nejsme kompetentní ani nemáme k dispozici všechny informace. Z videa zveřejněného na sociálních sítích není ani patrné, co incidentu předcházelo. Proto závěr nechme na patřičných a kompetentních orgánech, které celou událost jistě prošetří v souladu s platnou legislativou.

Co nás, jako odborovou organizaci, však jednoznačně překvapilo a zarazilo, bylo vyjádření pražské městské policie, kdy téměř ihned poté, co bylo video zveřejněno na sociální síti (5.4.2020) ve vyjádření MP Praha stálo: Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo, již z prezentované části videa je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí.“

Předmětné vyjádření pražské městské policie na jejím oficiálním profilu považujeme za  zcela neprofesionální a nepřiměřené, protože uvedeným vyjádřením vedení pražské městské policie naprosto popřelo některá ustanovení Listiny základních práv a svobod a jednoznačně tímto popírá i presumpci neviny dotyčného strážníka.

Aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, je třeba si uvědomit a také ctít fakt, že o tom, zda byl nebo nebyl porušen zákon, mohou rozhodnout jen soudy a nikoliv nadřízený.

Zastáváme názor, že učinit takovéto rozhodnutí a vyjádřit se tak striktně a jednoznačně, jak stojí v prvotním vyjádření MP Praha, zvlášť v současné době, kdy jsou strážníci a policisté společně s dalšími složkami IZS vystaveni daleko větší zátěži, a to jak fyzické, tak psychické, dává zcela jasný signál veřejnosti, že stačí dát stížnost na chování strážníka nebo policisty a jeho nadřízení ho okamžitě potrestají, aniž by nejprve prověřili, co se na místě skutečně stalo.

Je to tak i negativní signál vyslaný ke všem potencionálním uchazečům o práci u těchto složek, protože si každý po tomto rozmyslí, zda k takové složce, která bez jakéhokoliv prošetření okamžitě konstatuje porušení zákona, bude chtít nastoupit.

Na facebookovém profilu Městské policie hl. m. Prahy se v prvotním vyjádření objevila věta začínající slovy „Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo…“  a dále, že jednání bude předáno nezávislé Inspekci Městské policie a zároveň se MP Praha omlouvá. Omlouvá se, ačkoli neví, co se přesně stalo? Uvedené vyjádření MP Praha je pro nás naprosto nepochopitelné.

Bohužel musíme konstatovat, že vyjádření a postoj pražské městské policie k tomuto případu dehonestuje celý institut obecní policie jako takové a jako odborová organizace se s jednáním vedení pražské městské policie absolutně neztotožňujeme, stejně jako dlouhá řada strážníků, kteří případ také zaznamenali. Budování hezkého PR nesmí zastínit dodržování účinné legislativy.

V současné době trvá nouzový stav, který pro některé nadřízené zřejmě slouží ke zbavování se nejen strážníků, ale i policistů také nouzovým způsobem, což znamená okamžitě, bez řádného prošetření. Unie bezpečnostních složek se bude tímto i obdobnými případy zabývat a stejně jako v případě Šimona Vaice vždy naplníme naše motto „Chráníme práva a jistoty“ a postavíme se na stranu práva.

Za Unii bezpečnostních složek

Mgr. Ondřej Mundl, předseda Unie BS MP

Bc. Zdeněk Drexler, předseda Unie BS

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář