NEPŘEHLÉDNĚTE … DŮLEŽITÉ … Jak objednat Multisport kartu? Přes e-mail…!

!!! *** POZOR *** DŮLEŽITÉ *** !!!
Nové objednávky Multisport karet pouze přes e-mail…!!! 
 
 
 
*** MULTISPORT ***
👉 objednat na e-mailu Unie BS (do 18. dne v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém chci kartu užívat)
👉 (e-mail: uniebs@uniebs.cz … předmět „MULTISPORT“)
👉 zaplatit (rovněž do 18. dne v měsíci – „předplatné“)
👉 (č. ú. 2700201072/2010)
 
👉 využívat
 
Email musí obsahovat:
■ jméno, příjmení
■ ID číslo člena
■ žádám zaměstnaneckou (nebo doprovodnou nebo dětskou) kartu
 
🚫 Kdo nebude mít uhrazeno do 18. dne v daném měsíci, nekompromisně kartu neobjednám, popř. nechám deaktivovat 🚫
Není možné, abychom byli sponzory 

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář