Unie bezpečnostních složek přistoupila ke Kolektivní dohodě s MěP hl. města Prahy

Dnešního dne se sešli zástupci odborových organizací působících u Městské policie hlavního města Prahy. Odborovou organizaci Unie bezpečnostních složek na místě zastupovali předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler, předseda výkonného výboru Unie BS pro Městské a obecní policie Richard Krbek a místopředseda výkonného výboru Unie BS pro Městské a obecní policie Vratislav Novák.

Po krátkém uvítání všech účastníků ředitelem Městské policie hl. města Prahy, kterým je Ing. Eduard Šustr. Pan ředitel představil dodatek č. 1 ke Kolektivní dohodě uzavřené mezi Městskou policií hl. města Prahy a odborovými organizacemi, který říká, že:

„- zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trval nepřetržitě po dobu minimálně 240 měsíců ke dni skončení pracovního poměru, navýší odstupné na dvanáctinásobek jejich průměrného výdělku,

– zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trval nepřetržitě po dobu minimálně 300 měsíců ke dni skončení pracovního poměru, navýší odstupné na čtrnáctinásobek jejich průměrného výdělku,“

Po odsouhlasení výše uvedeného textu, bylo přistoupeno k podpisu předmětného dodatku všemi přítomnými zástupci.

Odborová organizace Unie bezpečnostních složek přistoupila dnem podpisu dodatku č.1 ke Kolektivní dohodě ze dne 19. prosince 2016 uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář