Symbol & logo

Logo Unie bezpečnostních složek:

Logo Unie BS

Symbol:

SymbolZákladem loga UBS je symbol složený ze 4 samostatných stylizovaných symbolů reprezentujících jednotlivé organizace zastoupené v Unii:

Plamen – Hasičský záchranný sbor ČR
Hvězda – Policie ČR
Meč – Vězeňská služba ČR
Merkur – Celní správa ČR


Symbol a text