Žádost o právní pomoc

paragraf V případě, že potřebujete právní radu a není proti vám vedeno žádné řízení a jedná se opravdu jen o jednoduchou věc, obraťte se ideálně písemnou formou na Unii bezpečnostních složek a to na email uniebs@uniebs.cz, na předsedu Unie bezpečnostních složek na emailu drexler@uniebs.cz, popř. na facebooký profil do zpráv. Případně můžete samozřejmě využít i telefonický kontakt, v takovém případě pak zavolejte na telefony uvedené v kontaktech.

V případě, že je proti vám zahájeno jakékoli řízení v souvislosti s výkonem služby (kázeňské, správní, trestní), stáhněte si Žádost o poskytnutí právní pomoci, tuto vyplňte a zašlete/předejte cestou předsedy základní organizace, do které spadáte.

Žádost o poskytnutí právní pomoci si člen Unie bezpečnostních složek stáhne, řádně vyplní a následně zašle cestou předsedy základní organizace, který je informován o následném postupu.

Poskytnutí právní pomoci cestou níže přiloženého formuláře se postupuje ve všech případech, kdy je žádáno o právní pomoc. Jedinou výjimkou, kdy lze užít přímo NONSTOP právní linku jsou situace, kdy člen Unie bezpečnostních složek potřebuje právní pomoc bezodkladně, tzv. je omezen na osobní svobodě Generální inspekcí bezpečnostních sborů,

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI ke stažení

V případě, že jste byli zadrženi, zatčeni, předvedeni Generální inspekcí bezpečnostních sborů, postupujte podle návodu týkající se NONSTOP právní linky.