NONSTOP právní linka

paragrafJste členy Unie bepečnostních složek? Byli jste jako příslušníci bezpečnostního sboru zajištěni, zadrženi nebo jsou proti vám konány neodkladné a neopakovatelné úkony, a to zejména ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů? Splňujete nárok na právní pomoc dle platných interních aktů Unie bezpečnostních složek? Pak využijte svého práva, nevypovídejte a okamžitě kontaktujte právní HOT LINE Unie bezpečnostních složek


7 7 6   0 5 0   0 6 0


O vaší situaci bude bezprostředně vyrozuměn advokát, který se k vám dostaví do 24 hodin od oznámení a převezme vaší obhajobu.

Linka je určená POUZE pro akutní a neodkladné případy. Důrazně žádáme, aby linka nebyla zneužívána k dotazům týkající se právního poradenství, které snese odkladu, dále pak informací týkající se chodu Unie bezpečnostních složek, benefitů apod…