Žádost o právní pomoc

Žádost o poskytnutí právní pomoci si člen Unie bezpečnostních složek stáhne, řádně vyplní a následně zašle cestou předsedy základní organizace, který je informován o následném postupu.

Poskytnutí právní pomoci cestou níže přiloženého formuláře se postupuje ve všech případech, kdy je žádáno o právní pomoc. Jedinou výjimkou, kdy lze užít přímo NONSTOP právní linku jsou situace, kdy člen Unie bezpečnostních složek potřebuje právní pomoc bezodkladně, tzv. je omezen na osobní svobodě Generální inspekcí bezpečnostních sborů,

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI ke stažení