Stanovy Unie BS

Stanovy odborové organizace Unie bezpečnostních složek, které jsou schválené Shromážděním předsedů Unie BS ke dni 04. května 2018 ke stažení:

STANOVY Unie BS platné od 04. května 2018