Novela zákona 361/2003 Sb. (1.8.2016)

paragrafNavrhovaný zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, byl připraven na základě závazku obsaženého v Koaliční smlouvě a jeho cílem je především provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Předkládaná novela konkrétně navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Kromě stěžejní úpravy týkající se proplácení přesčasů navrhuje novela provést některé další změny zákona č. 361/2003 Sb., které reagují na současnou aplikační praxi.

Pa k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_Ob

Pb k MV-63513-14a15_LG-2016 Zm361_2003_Sb._MPŘ_UV

Pc k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_PZ

Pd k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_Z

Pe k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_DZ

Pf k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_UZ

Ph k MV-63513-14a15_LG-2016_Zm361_2003_Sb._MPŘ_TZ