Jednání Unie bezpečnostních složek s policejním prezidentem

V pátek 25. ledna 2019 proběhlo první oficiální setkání zástupců Unie bezpečnostních složek (Aleš Lehký a Zdeněk Drexler) s panem policejním prezidentem plk. Mgr. Janem Švejdarem. Předmětem setkání bylo seznámení policejního prezidenta s Unií bezpečnostních složek a dále pak představení plánů na následující období a nastavení vzájemné spolupráce.

Policejní prezident Jan Švejdar seznámil zástupce Unie bezpečnostních složek s aktuálními problémy v Policii České republiky a nastínil některé varianty řešení.

Zástupci Unie bezpečnostních složek pak přednesli návrh benefitu pro příslušníky ve formě získání zbrojního průkazu. S uvedeným návrhem policejní prezident neměl žádný problém. Aleš Lehký si tedy vzal za své návrh dopracovat a následně předložit.

Jako hlavní a nejdůležitější bod bylo vysvětlení návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. K uvedenému dokumentu bylo řečeno, že jedná o pracovní materiál, který jednak není finančně podložen, a jednak s ním nebyly seznámeny ostatní bezpečnostní sbory ani další zainteresované subjekty. Z uvedených argumentů vyplývá, že schválení takovéto novely zákona o služebním poměru není za současného stavu vůbec reálné.

Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář