Za co lze získat u Policie České republiky generálskou hodnost?

V právě uplynulém týdnu se na serveru Aktualne.cz objevil článek „Vláda navrhla pět funkcionářů policie a hasičů na generály“. Mělo by se jednat o náměstka policejního prezidenta Petra Petřík, ředitele pražské policie Miloše Trojánka, ředitele policejní školy v Holešově Jana Dvořáka, náměstka generálního ředitele hasičů Josefa Slavíka a ředitele plzeňských hasičů Františka Pavlase. Z jmenovaných kandidátů nás nejvíce zaujal pan plk. Ing. Petr Petřík. Níže uvedeme několik úvah, které považujeme za vhodné zvážit při udělování generálské hodnosti.

Začněme kariérou plk. Petříka. Z volně dostupných zdrojů na internetu se dočteme o profesní kariéře pana plukovníka, která je následující:

  • problematika výpočetní a spojovací techniky PČR Správy Východočeského kraje (1992 – 1993)
  • vedoucí všeobecného oddělení ekonomického odboru  PČR Správy Východočeského kraje (1993 – 1994)
  • zástupce vedoucího ekonomického odboru  PČR Správy Východočeského kraje (1994 – 1998)
  • vedoucí automobilního oddělení PČR Správy Východočeského kraje (1998 – 1999)
  • policejní rada Kanceláře ředitele  PČR  Správy Východočeského kraje (1999 – 2000)
  • občanský zaměstnanec – vedoucí odboru v ekonomickém úseku PČR Správy Východočeského kraje (2001 – 2009)
  • náměstek ředitele pro ekonomiku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (2010 – 2014)
  • náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku (2014 – dosud)

Z uvedeného je patrné, že pan plk. Petřík nikdy nezažil jaké to je chodit 12 hodin v policejních kanadách, nekvalitní výstroji, vykonávat mnohahodinovou hlídkovou/obchůzkovou činnost, jezdit s nedostatkem pohonných hmot, dozorčí službu, jaké to vést základní organizační článek a mnoho dalších policejních činností. Nicméně se říká, že jedinec může být schopným manažerem i bez tzv. „praxe na ulici“. Jak je na tom ekonomický úsek u Policie České republiky?

Na položku „běžné výdaje“ v P ČR byla požadována odbornými pracovníky suma, kterou můžeme označit jako „X“. Aby byly běžné výdaje realizovatelné alespoň v té nejzákladnější části, je třeba mít k dispozici alespoň 60% sumy „X“. Realita je taková, že přiděleno bylo zhruba 50% sumy „X“, tedy polovina požadované sumy, což nestačí ani na úplnou amortizaci používaných součástek. Jen položka „uniformy“ vyčerpá cca polovinu financí, které jsou k dispozici.

Na položku „investice“ byla požadována suma, kterou označme jako sumu „Y“. Realita je taková, že bylo poskytnuto necelých 30% z požadované sumy „Y“.

Dodávání výstrojních součástek do skladů: Teoretické prohlášení odpovědných služebních funkcionářů je, že do skladů se průběžně dodává vše potřebné. Realita je taková, že do oděvní výdejny je naskladněno např. několik desítek párů bot, stejně tak i ostatní součástky. Oděvní výdejny tak trpí zásadním nedostatkem výstrojních součástek. Dodány byly např. nové čepicové odznaky a matné přezky k opaskům Tyto se však již nelíbí, a proto dřív, než budou vydány, je snaha je nahradit jinými. Vedoucí pracovníci zabývající se majetkem, kteří jsou odborníky, jsou pod tlakem, ve stresu, zavaleni administrativou s tím, že odpovědní služební funkcionáři vystupují tak, že vše funguje tak, jak má.

V kauze policejní kanady byli účelově obvinění ti lidé, kteří měli na celé věci nejmenší vinu. Proč se nikdo nezabývá znaleckým posudkem na boty, který byl vypracovaný a je v něm popsáno, že boty jsou zdraví nebezpečné. Proč se nikdo nezabývá policejními uniformami, které obsahují zdraví nebezpečné látky, byl předložen odpovídající rozbor dokazující jejich závadnost a v současné době se stále používají?

Pan plk. Petřík byl svými podřízenými upozorněn na skutečnost, že vedení Policie ČR pracuje s virtuálními čísly s tím, že realita je „někde jinde“. Současný rozpočet neumožňuje žádné radikální změny. Stejně tak měl být upozorněn, že je nevhodné investovat 10,7 milionu korun do medailí. Medaile jsou však zřejmě prioritou. Při jednání Výboru pro bezpečnost plk. Petřík uvedl, že více peněz pro P ČR není potřeba, že policie vše zvládá. Realita zvládání je však taková, že  některé nákupy roku 2017 se již nyní přesouvají na rok 2018, protože nejsou finance. Došlo i k návrhům, že firma dodávající zboží policii dodá toto zboží v červnu 2017 a zaplaceno jí to bude v lednu 2018.

V současné době se nakládáním s finančními prostředky u Policie České republiky vytváří velký problém příštímu vedení Policie ČR. Pokud se bude rozpočet tlačit takhle na hranu (nebo spíše za hranu), dojdeme k situaci, kdy budeme nuceni zásadním způsobem si utáhnout opasky a můžeme se vrátit k úsporným opatřením, která jsme zažili v minulých letech. Vedení Policie ČR si stanoví prioritu, kterou za každou cenu dodrží. Nikoho nezajímá, že odborná pracoviště, která mají reálný pohled jsou pod tlakem, ve stresu, za mizernou výplatu rozhodují o zakázkách za miliony korun, je jim vyhrožováno ze strany některých firem, pracují v malém počtu a spousta dalších nedostatků. Ale když vedení PČR stanoví, že budou nové uniformy, tak budou nové uniformy.

O kauze „balistika“ jsme už podrobně informovali v minulosti, třeba zde: Odborné setkání „Balistika“. Problematiku balistické ochrany čeká zřejmě také snížení financí, protože prioritou jsou uniformy, které „spolknou“ velkou část financí.

Obecně lze konstatovat, že ekonomická situace Policie České republiky je zoufalá, trpí nedostatkem financí, Policie ČR není dostatečně finančně vykrytá, amortizace se nestíhá, spousta ekonomických pohybů jsou pouze teorie na papíře, čímž vzniká tzv. vnitřní kumulovaný dluh, který není nekonečný, vznikají útvary, pro které není výzbroj, zásoby munice na střelby jsou napjaté a další…

Pomineme-li skutečnost, že hodnost brigádní generál je prioritně vojenská hodnost pro vojenského důstojníka velícího brigádě (tento útvar Policie České republiky postrádá), skutečně může být policejní důstojník, ve služebním poměru cca 15 let, odpovídající za ekonomiku, která je ve výše popsaném stavu, odměněn generálskou hodností za to, že (cituji z internetu):

„Úspěšně motivuje podřízené pracovníky a spolu s vedením Policie ČR, za podpory vedení resortu MV, se mu daří vytvářet lepší podmínky pro všechny kategorie zaměstnanců zejména pak v oblasti finančního zabezpečení Policie ČR.“ ???

 

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

komentář u “Za co lze získat u Policie České republiky generálskou hodnost?

Napsat komentář