O nás

Unie bezpečnostních složek je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., a zároveň legální a legitimně uznanou odborovou organizací, registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky dne 06. února 2007, pod IČ: 27055949 (od 01. ledna 2014 vedená u Městského soudu v Praze pod značkou L 17435), sdružující na základě dobrovolného členství příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby České republiky, Celní správy, strážníků Obecních a Městských policií a jejich zaměstnanců.

Cílem Unie bezpečnostních složek je ochrana práv a oprávněných zájmů svých členů v souladu s platnými právními normami a stanovami odborové organizace Unie bezpečnostních složek.

Logo a symbol Unie bezpečnostních složek:

Logo_Unie BS_reverz

Logo Unie BS

Základem loga Unie BS je symbol složený ze 4 samostatných stylizovaných symbolů reprezentujících jednotlivé organizace zastoupené v Unii:

SymbolPlamen – Hasičský záchranný sbor ČR
Hvězda – Policie ČR
Meč – Vězeňská služba ČR
Merkur – Celní správa ČR