Jednání Podvýboru pro Policii za účasti odborů

Dne 30. května 2017 proběhlo jednání Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, který svolal jeho předseda JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Jednání se dále zúčastnili poslanci Mgr. Stanislav Huml, PhDr. Daniel Korte a JUDr. Jeroným Celý článek Jednání Podvýboru pro Policii za účasti odborů

Seminář BOZP za účasti zástupce Unie bezpečnosntích složek

Dne 11. května 2017 proběhl v rámci veletrhu „For Industry“ odborný seminář týkající se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci (EU-OSHA). Semináře se účastnilo mnoho odborníků a Celý článek Seminář BOZP za účasti zástupce Unie bezpečnosntích složek

Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek si zvolilo nové vedení

Ve dnech 04. – 05. května 2017 proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, kterému dne 03. května 2017 předcházelo jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Předmětná jednání měla jeden hlavní společný jmenovatel, kterým byla volba nového vedení Unie bezpečnostních složek. Celý článek Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek si zvolilo nové vedení

Jste šikanováni? Využijte Mobbing free institut, z. ú.

Vzhledem ke skutečnosti, že již v září roku 2016 došlo na jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek v Praze ke schválení spolupráce s Mobbing free institutem, z. ú., nabízíme vám základní informace o tomto týmu, který je tvořen experty a Celý článek Jste šikanováni? Využijte Mobbing free institut, z. ú.

Jednání odborových organizací na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR

Od 09:00 hodin dne 24. dubna 2017 proběhlo na půdě Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky jednání, které svolal náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu plk. Ing. Marian Prokeš. Uvedeného jednání se zúčastnili zástupci jednotlivých odborových organizací působících ve Vězeňské služby České Celý článek Jednání odborových organizací na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR

Za co lze získat u Policie České republiky generálskou hodnost?

V právě uplynulém týdnu se na serveru Aktualne.cz objevil článek „Vláda navrhla pět funkcionářů policie a hasičů na generály“. Mělo by se jednat o náměstka policejního prezidenta Petra Petřík, ředitele pražské policie Miloše Trojánka, ředitele policejní školy v Holešově Jana Dvořáka, Celý článek Za co lze získat u Policie České republiky generálskou hodnost?

Drony mohou zabíjet v rukou teroristy i obyčejného blbce. Policie říká, že se jí to netýká.

Unie bezpečnostních složek si uvědomuje riziko, které vzniká v souvislosti s použitím dronů. Proto jsme se obrátili se žádostí na policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, kterého jsme požádali o zodpovězení některých otázek souvisejících s problematikou dronů a nabídli Celý článek Drony mohou zabíjet v rukou teroristy i obyčejného blbce. Policie říká, že se jí to netýká.

Jednání Unie BS ve Vazební věznici Teplice

Dne 19. dubna 2017 v dopoledních hodinách proběhlo jednání zástupců odborové organizace Unie bezpečnostních složek, kterou zastupovali – Zdeněk Drexler (předseda Unie BS), Jan Šulc (místopředseda VV Unie BS – VS ČR) a David Vacek (koordinátor pro VV Teplice a Celý článek Jednání Unie BS ve Vazební věznici Teplice

Výbor pro bezpečnost – návrhy změn zák. č. 361/2003 Sb.

Dnešního dne, tj. 19. dubna 2017 proběhla od 09:00 hodin 41. schůze Výboru pro bezpečnost, kde mělo dojít k projednání a následnému hlasování o pozměňovacích návrzích zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Po předchozí diskuzi byl přijat pouze Celý článek Výbor pro bezpečnost – návrhy změn zák. č. 361/2003 Sb.

Psí známky pro každého a v kombinaci s online aplikací. Aneb o systému eBODY-ID

Kam si zapsat důležitou zdravotní informaci pro případ, že budu v bezvědomí? Desítky let nazpět řešili otázku, jak upozornit na svůj specifický zdravotní stav, například diabetici, epileptici, silní alergici a podobně nemocní. Takovou informaci bylo kdysi možné zapsat do občanského průkazu, Celý článek Psí známky pro každého a v kombinaci s online aplikací. Aneb o systému eBODY-ID