Prohlášení: Unie bezpečnostních složek podporuje navýšení mezd a je připravená na případnou protestní akci

Unie bezpečnostních složek nesouhlasí s přístupem Vlády České republiky, která odkládá navýšení mzdových prostředků v rámci rozpočtu na rok 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušníci i zaměstnanci bezpečnostních složek jsou nejméně od roku 2011 nedostatečně ohodnoceni, je třeba jejich mzdové podmínky co Celý článek Prohlášení: Unie bezpečnostních složek podporuje navýšení mezd a je připravená na případnou protestní akci

Jednání zástupců Unie BS s náměstkem PP pro ekonomiku

Dne 29. srpna 2017 proběhlo jednání na Policejním prezidiu ČR, které inicioval a zároveň byl přítomen náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Ing. Petr Petřík a dále přítomni zástupci Odboru veřejných zakázek, Odboru správy majetku a kanceláře pana brig. Celý článek Jednání zástupců Unie BS s náměstkem PP pro ekonomiku

Dopis Unie bezpečnostních složek zaslaný předsedovi Vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi a ministru financí Ing. Ivanu Pilnému

Na počátku týdne byl odeslán dopis panu premiérovi Mgr. Bohuslavu Sobotkovi a prakticky totožný i ministru financí panu Ing. Ivanu Pilnému. V dopise upozorňujeme na neveselou situaci týkající se financí u bezpečnostních sborů. Dopis byl poskytnut i předsedovi Českomoravské konfederace Celý článek Dopis Unie bezpečnostních složek zaslaný předsedovi Vlády ČR Mgr. Bohuslavu Sobotkovi a ministru financí Ing. Ivanu Pilnému

Vaše pomoc doputovala mamince a jejím třem dětem

Vážení kolegové, kamarádi, dovolte mi, abych vám všem, přispěvatelům, u příležitosti ukončení projevu solidarity a kolegiality poděkoval jak jménem Unie bezpečnostních složek, která akci zaštítila, tak i jménem paní Darjy K a jejích tří dětí. Náš kolega, kamarád, člen Unie Celý článek Vaše pomoc doputovala mamince a jejím třem dětem

Jednání Unie bezpečnostních složek s vedením Policie ČR

Dne 11. července 2017 proběhlo v dopoledních hodinách jednání zástupců Unie bezpečnostních složek, kterou zastupovali – Zdeněk Drexler (předseda Unie BS), Aleš Lehký (předseda VV Unie BS – PČR) a Martin Štráfelda (místopředseda VV Unie BS – PČR). Policejní prezidium Celý článek Jednání Unie bezpečnostních složek s vedením Policie ČR

Poděkování od kolegyně por. Milady B., které vyhořel rodinný dům

Dne 12. března 2017 jsme vás informovali o nešťastné události, kdy naší kolegyni z kriminální policie a zároveň člence Unie bezpečnostních složek požár zničil dům. V nočních hodinách došlo zřejmě k technické poruše na elektrozařízení a následoval rozsáhlý požár, který zničil Celý článek Poděkování od kolegyně por. Milady B., které vyhořel rodinný dům

Po zemřelém policistovi zůstala maminka se třemi malými dětmi

V měsíci květnu došlo k dalšímu tragickému úmrtí v řadách Policie České republiky a zároveň člena Unie bezpečnostních složek. Jedná se o pprap. Miroslava K., který vykonával službu ve Zlínském kraji. V době úmrtí mu bylo 33 let. Ve služebním Celý článek Po zemřelém policistovi zůstala maminka se třemi malými dětmi

Jednání Podvýboru pro Policii za účasti odborů

Dne 30. května 2017 proběhlo jednání Podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby, který svolal jeho předseda JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. Jednání se dále zúčastnili poslanci Mgr. Stanislav Huml, PhDr. Daniel Korte a JUDr. Jeroným Celý článek Jednání Podvýboru pro Policii za účasti odborů

Seminář BOZP za účasti zástupce Unie bezpečnosntích složek

Dne 11. května 2017 proběhl v rámci veletrhu „For Industry“ odborný seminář týkající se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), který pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci (EU-OSHA). Semináře se účastnilo mnoho odborníků a Celý článek Seminář BOZP za účasti zástupce Unie bezpečnosntích složek

Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek si zvolilo nové vedení

Ve dnech 04. – 05. května 2017 proběhlo Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek, kterému dne 03. května 2017 předcházelo jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek. Předmětná jednání měla jeden hlavní společný jmenovatel, kterým byla volba nového vedení Unie bezpečnostních složek. Celý článek Shromáždění předsedů Unie bezpečnostních složek si zvolilo nové vedení