Stanovy Unie BS

Stanovy odborové organizace Unie bezpečnostních složek, které jsou schválené Shromážděním předsedů Unie BS ke dni 01. října 2016 ke stažení:

STANOVY Unie BS platné od 01. října 2016