Jednání Unie bezpečnostních složek s policejním prezidentem

V pondělí, dne 11. prosince 2017 proběhlo na akademické půdě Policejní akademie ČR v Praze jednání mezi vedením Unie bezpečnostních složek, které reprezentoval předseda Unie BS, výkonný výbor Unie BS – PČR, šest koordinátorů krajů, popř. předsedů ZO a svazový inspektor BOZP. Vedení Policie ČR zastupoval policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý a ředitel kanceláře policejního prezidenta plk. Mgr. Miloš Bednařík.

Ve svém úvodním slovu zmínil policejní prezident lepšící se komunikaci mezi vedením Policie České republiky a Unií bezpečnostních složek, kdy Unie BS se více profesionalizovala a poděkoval za spolupráci do současné doby.

Policejní prezident Tuhý informoval zástupce Unie bezpečnostních složek o prvním jednání na novém bezpečnostním výboru a na novém rozpočtovém výboru. Unii bezpečnostních složek byla nabídnuta účast na bezpečnostním výboru a případně i na poradě policejního prezidenta s krajskými řediteli. Obě možnosti zástupci Unie BS přijali, protože se jedná o další cestu, kterou lze přenášet problematiku policistů příslušným osobám, které mají možnost některé věci změnit.

Oblast BOZP vnímá policejní prezident jako problém, který je třeba řešit. Aktuální stav vnímá jako špatný a jeho cílem je sladit procesy tak, aby byla vytvořena kostra, na které se dá stavět a problematiku řádně vyřešit. Za Unii bezpečnostních složek je pověřen SI BOZP Jan Babák, který bude s policejním prezidiem v kontaktu.

Obsazenost Policie ČR je 96% a početní stav policistů se za dobu funkčního období současného vedení policie zvýšil z cca 38000 policistů na 41000. Rozpočet na rok 2018 je garantovaný ve stejné výši, kdy se vycházelo z informací od krajských ředitelů, kteří uvedli, že všechny položky mají finančně pokryté. Dále je třeba dokončit proces „rozvoje policie“. Policejní prezident zopakoval, že jednočlenné hlídky v noci jsou naprosto nepřijatelné. 

V příštím roce bude spuštěn nový systém objednávek výstrojích součástek z oděvních výdejen. Bude se jednat o elektronický systém, který usnadní policistům objednání potřebné výstroje. Policejní prezident uvedl, že přechod na nové výstrojní součástky se neobešel bez potíží Tyto byly způsobeny tím, že staré výstrojní součástky již nebyly vydávány a nové ještě nebyly dodány. Dodání nových výstrojních součástek se zdržovalo buď dodáním od dodavatelů, popř. testováním apod. Staré výstrojní součástky nebyly naskladněny z toho důvodu, aby nedošlo k jejich zůstatku na skladech. Při posledním přechodu, např. z krátkých bund s kožichem na nové parky, zůstalo na skladech zboží za cca 20 miliónů korun, kdy se jedná o velké plýtvání finančními prostředky. Oděvní výdejny jsou postupně zaváženy. Že nelze uspokojit všechny policisty ze dne na den si jsou všichni vědomi.

Balistická ochrana se plánuje tak, že každý policista bude mít svou vlastní „podkošilovku“ a podle specializace bude tato dále doplněna o „nadstavbu“ v podobě těžké balistické ochrany. V současné době se pracuje na podkladech pro zajištění této cesty, kterou považujeme za velmi správnou. Policejní prezident uvedl, že by byl velmi rád, kdyby šly všechny požadavky naplnit okamžitě. Toto však není možné s ohledem na finance, které pro Policii ČR schvaluje Vláda ČR a také s ohledem na legislativní procesy. Podle slov policejního prezidenta vše musí začínat u četníka na ulici, který by měl být pro výkon služby řádně vycvičen a vybaven.

Mobilní tarify pro Policii ČR se nepodařilo vysoutěžit. Na počátku roku 2018 bude vypsáno nové zadání a mobilní tarify budou vybrány jiným způsobem tak, aby policistům a zaměstnancům Policie ČR vyhovovaly. Vzhledem k velikosti zakázky, bude finanční pokrytí schvalovat VLáda ČR.

V případě přesčasových hodin, kdy od 01.01.2018 dojde změnou zákona č. 361/2003 Sb. ke zrušení „150“ hodin, bude vydána metodika, která bude upravovat danou problematiku. Za přesčasové hodiny se bude udělovat náhradní volno, popř. bude propláceno. Týdenní limit přesčasových hodin bude muset být v souladu s evropskou směrnicí.

Stravné a příspěvek na něj se začal řešit v roce 2017. V daném roce však došlo dvakrát k navýšení tarifních platů, vždy o 10%, na čemž se i daný resort musel podílet svými financemi. Pak to znamenalo buď pokrýt příspěvek na stravné z provozních výdajů => npař. omezení pohonných hmot nebo se na stravné přispívat alespoň prozatím nebude. Policejní prezident se rozhodl pro variantu bez stravného, ačkoli by na stravu přispíval rád. Na všechno najednou však nejsou finance.

Zvláštní příplatek, který bude od 01.01.2019 navýšen do rozmezí 5.000 – 10.000,- Kč bude upraven příslušným interním aktem řízení, který bude mít Unie bezpečnostních složek počátkem roku 2018 možnost shlédnout a diskutovat jej.

Náborový příspěvek je určen pro jednotlivé kraje, příp. služby policie v souladu se zákonem a jeho konkrétní výše je uvedena v policejních poradách. Jedná se o tři stupně – 150 tis., 110 tis. a 75 tis.

Tabulkové počty by měly být u Policie České republiky navýšeny na rok 2018 o 1000 míst. V současné době je uvedené navýšení pozastaveno, ale vedení Policie ČR předmětné navýšení bude požadovat tak, jak je uvedeno v materiálu „Koncepce rozvoje Policie ČR“

Problematika útvaru SPJ Praha zůstává stejná jako do současné doby. Ze strany vedení Policie České republiky není zájem na tom, aby docházelo ke změnám u takto podstatného a funkčního útvaru.

Jednání proběhlo v rozmezí cca 15:00 – 16:30 hodin, kdy nebylo z časových důvodů možné zodpovědět všechny položené otázky. Nicméně nezůstanou zapomenuty a Unie bezpečnostních složek je bude prezentovat při dalších příležitostech.

 

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář