Kooperativa skončila – Hasičská vzájemná pojišťovna nastupuje. Co to pro nás znamená?

Vážení členové Unie bezpečnostních složek,

k 31. říjnu 2017 byla ukončena smlouva s pojišťovnou Kooperativa, která pro nás zajišťovala prostřednictvím smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli, tzv. „pojistku na blbost“.

Od 01. listopadu 2017 byla podepsána smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., která bude předmětnou problematiku pokrývat místo předchozí Kooperativy.

Co to znamená pro členy Unie bezpečnostních složek, kteří byli v programu Kooperativa?

Všichni členové Unie bezpečnostních složek, kteří byli v programu Kooperativa k 31.10.2017, přechází do pojistné smlouvy Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. a to bez ohledu na to, jak dlouho pojistku od Kooperativy využívali. Všichni jsou tímto pojištění od 01.11.2017 do 31.10.2018 bez jakéhokoli doplatku. Chcete-li nové potvrzení o pojištění od HVP, a. s., kontaktujte, prosím, pokladníka Kateřinu Drexlerovou.

Kdo má zájem o pojištění odpovědnosti u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. nově, tedy od 01.11.2017, nechť kontaktuje pokladníka Unie bezpečnostních složek Kateřinu Drexlerovou a do programu se přihlásí. Informace o podmínkách naleznete zde: Hasičská vzájemná pojišťovna. Pojistné smlouvy zdarma již poskytované nebudou. Potvrzení o pojištění se vydává pouze na vyžádání.

O Zdeněk Drexler

předseda Unie bezpečnostních složek

Napsat komentář