Upozornění a zpráva svazového inspektora BOZP týkající se obuvi fy Blažek

Dne 4. 10. 2017 jsem se účastnil jednání komise pro výstroj,  jako její člen za RU PK NOS PČR, která se konala v Praze, Bartolomějská č. 7. Přítomný host pan brigádní generál Ing. Petr Petřík, náměstek pana PP pro ekonomiku, ochotně odpovídal na dotazy předsedy výstrojní komise a jejich členů. Mimo jiné byl zodpovězen i dotaz k závadné obuvi od Firmy Blažek, na které byl zpracován znalcem posudek ve kterém se uvádí, že předmětné  boty mohou i při krátkodobém nošení, způsobit poškození zdraví uživatelů.

Od doby vyhotovení znaleckého posudku (12. 5. 2014), který nechal zpracovat NOS PČR uplynulo již poměrně hodně času a bohužel se adekvátně nekonalo dříve, jak by jistě každý očekával.

Tyto závadné boty byly nedávno stažené z výstrojních skladů na pokyn z PP.

          V současné době se řeší způsob, jak stáhnout předmětnou závadnou obuv i od policistů oproti náhradě na výstrojní konta, kteří si ji byli nuceni zakoupit a ještě je používají do služby. 

Vzhledem k závažnosti situace vydávám, jako osoba odborně způsobilá v prevenci rizik na úseku BOZP,  toto upozornění-výzvu:

     Vážení policisté a policistky, kteří ještě vlastníte předmětnou závadnou pracovní obuv „blažkovky“  nepoužívejte ji do služby,  jelikož hrozí poškození vašeho zdraví viz. znalecký posudek.

Boty nevyhazovat, ale vyčkat na pokyn z PP k jejich vrácení oproti náhradě vynaložených nákladů na vaše výstrojní konta.

V Plzni dne 5. 10. 2017                    Inspektor BOZP RU PK NOS PČR a SI BP Unie BS:

                                                                                          Jiří Pech v.r.

Napsat komentář