Jednání zástupců Unie BS s náměstkem PP pro ekonomiku

Dne 29. srpna 2017 proběhlo jednání na Policejním prezidiu ČR, které inicioval a zároveň byl přítomen náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Ing. Petr Petřík a dále přítomni zástupci Odboru veřejných zakázek, Odboru správy majetku a kanceláře pana brig. gen. Petříka. Za Unii bezpečnostních složek se jednání zúčastnili Aleš Lehký (předseda výkonného výboru Unie BS pro Policii ČR), Martin Štráfelda (místopředseda výkonného výboru Unie BS pro Policii ČR) a Zdeněk Drexler (předseda Unie BS).

Na jednání byla připravená tři hlavní témata: stravování, výstrojní součástky a problematika zvláštního požárního dozoru, následovala diskuze, ve které padlo několik otázek ze strany zástupců Unie BS:

  1. Stravování – v oblasti stravování vzešel již v minulosti dotaz, jak ze strany Unie bezpečnostních složek, tak i ostatních odborových organizací působících v Policii České republiky, zda by bylo možné spravedlivě všem příslušníkům Policie ČR přispívat ze strany zaměstnavatele na stravu. Zástupci Unie BS byli seznámeni s aktuálním stavem v oblasti stravování. Na pokyn pana náměstka Petříka byla zpracována analýza napříč všemi krajskými ředitelstvími. Z uvedené analýzy vyplývá, že na stravu přispívají pouze 4 KŘ. Ostatní se k této variantě nekloní s tím, že jejich výdaje směřují jinam. Rovněž byl proveden teoretický propočet, který ukázal, jaké by bylo zatížení rozpočtu Policie ČR, kdyby se na stravné přispívalo 20,- Kč. V takovém případě by byl rozpočet zatížen 212 miliony korun. V případě příspěvku 60,- Kč by se jednalo již o bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Vzhledem k aktuální situaci rozpočtu Policie ČR je zcela nemožné zatížit jej dalšími výdaji jako je stravné.
  2. Zvláštní požární dozor – od 01. srpna 2017 vzniklo pracoviště na Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR, které bude vykonávat zvláštní požární dozor a zároveň bude metodickým pracovištěm. Pro takové zařazení uvedené pozice bylo rozhodnuto v návaznosti na Ministerstvo vnitra ČR, které má stejné pracoviště rovněž na Odboru správy majetku MV. Pracovníci na pozici zvláštního požárního dozoru na OSM PP mají jako součást pracovní náplně i vyšetřování požárů. Pro předmětné pracoviště je obtížné zaměstnat kvalifikované pracovníky.
  3. Výstrojní součástky – ke zdržení v dodávkách výstrojních součástek došlo z několika důvodů, které jde jen velmi obtížně ovlivnit – jednalo se o různé námitky zúčastněných firem, řešení stížností přes UOHS, následně i testování ze strany Státního ověřování jakosti (SOJ). Z uvedených důvodů pak dochází ke zdánlivým absurditám jako, že se v oděvních výdejnách objeví zimní kalhoty a svetry v létě nebo naopak letní oděvy v zimně. Převážná většina výstrojních součástek by měla být na skladech v měsících září a říjen 2017. Výstrojní součástky prochází testy SOJ a dále interním zkoušením v rámci Policie ČR. Tím by mělo dojít k vyloučení nedostatků, ke kterým docházelo v minulosti. Testování a zkoumání sice prodlužuje dobu dodání, ale měla by se udržet kvalita na požadované úrovni. Z oděvních výdejen byly staženy všechny boty od společnosti Blažek, kdy tato dodávka bude dále řešena právní cestou. K dispozici by měla být pouze goretexová obuv zn. Prabos. Aktuálně velký problém je se služebním pracovním stejnokrojem (SPS), kde se řeší teprve administrativa (vyhlášení veřejné zakázky, otevírání obálek, atp…). Přesné termíny dodání výstrojních součástek jsou k dispozici na intranetových stránkách Odboru správy majetku.
  4. Diskuze – různé – do Policie ČR bylo dodáno několik vozů zn. Hyundai; oděvní norma „O“ a „S“ mají 18,- Kč/den; nedostatek financí v rozpočtu Policie ČR byl způsoben i navýšením stupnic tarifních tabulek k 01.07.2017, kdy z tzv. OBV (běžné výdaje) a investic muselo být převedeno na mzdy cca 800.000,- Kč, kdy druhou polovinu těchto financí dodalo Ministerstvo financí ČR; nedostatek střeliva je způsoben již chybným rozhodnutím předešlého náměstka PP pro ekonomiku a tento problém se „hrne“ již několik let. V plánu na rok 2018 je požadavek na navýšení financí na střelivo. Souvisejícím problémem jsou i dlouhé dodací lhůty firem zabývajícími se výrobou střeliva.

Napsat komentář