Po zemřelém policistovi zůstala maminka se třemi malými dětmi

V měsíci květnu došlo k dalšímu tragickému úmrtí v řadách Policie České republiky a zároveň člena Unie bezpečnostních složek. Jedná se o pprap. Miroslava K., který vykonával službu ve Zlínském kraji. V době úmrtí mu bylo 33 let. Ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky byl 01.12.2005. Byl členem prvosledové hlídky. Podle kolegů a kamarádů byl Míra nekonfliktní a kamarádský.

K ukončení života pprap. Miroslava K. došlo z jeho vlastní vůle, když k vyřešení své obtížné životní situace se rozhodl spáchat sebevraždu oběšením. Vlivem tíživé finanční situace, do které se dostal díky splácení hypotéky na malý rodinný domek se dostal do dluhové spirály, ze které se sám nedokázal dostat ven. Svou mladou manželku (29 let) nechtěl stresovat, a proto jí o finančních potížích nic neřekl. Spolu s mladou manželkou zůstaly na světě tři děti ve věku 2, 4 a 8 let.

Vzhledem k situaci, do které policista dostal své nejbližší, tito přijdou o dům, protože nemají šanci jej splácet. Stejně tak zůstanou nevyřešené i půjčky, které „zdědila“ maminka se třemi dětmi. Jsme si plně vědomi, že se nejedná o úmrtí příslušníka při výkonu služby, nicméně bychom rádi vyjádřili podporu mladé mamince a třem dětem, které za vzniklou situaci nemohou.

Proto se na vás všechny, kolegy, kamarády a spřízněné duše obracíme s žádostí, stejně jako opakovaně v minulosti, o projev solidarity a kolegiality pro pozůstalé po našem kolegovi a členu odborové organizace.

Informace pro případnou finanční pomoc:

Číslo účtu: 29 00 33 99 73 / 20 10

Zpráva pro příjemce: Miroslav

Pro váš projev kolegiality a solidarity s maminkou a třemi dětmi, bude výše uvedený účet Unie bezpečnostních složek zpřístupněn do 30. června 2017, kdy následně bude finanční částka předána. Z předání bude opět pořízena krátká dokumentace.

Jedná se, stejně jako v minulosti, o projev solidarity a kolegiality, nikoli o veřejnou sbírku podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to zejména z důvodu nutnosti co možná nerychlejší pomoci. Veškeré vaše finanční projevy solidarity budou do posledního halíře předány pozůstalým po Miroslavovi.

Napsat komentář