Jste šikanováni? Využijte Mobbing free institut, z. ú.

Vzhledem ke skutečnosti, že již v září roku 2016 došlo na jednání Výkonného výboru Unie bezpečnostních složek v Praze ke schválení spolupráce s Mobbing free institutem, z. ú., nabízíme vám základní informace o tomto týmu, který je tvořen experty a konzultanty pocházejícími z oblastí andragogiky, psychologie, práva, BOZP či sociologického výzkumu a mají bohaté zkušenosti ze zdravotnictví, pedagogiky, lékařství, managementu, PR nebo ochranných složek státu. 

Na Mobbing free institut, z. ú. se denně obrací lidé různých profesí, různého věku i společenského postavení a žádají pomoc v oblasti šikany, mobbingu a bossingu. Z bezpečnostních sborů v současné době řeší přes 60 případů šikany a nerovného zacházení, kdy de facto tato činnost supluje nedostatečnost v oblasti řešení šikany ze strany státu, související zejména se zrušením kanceláře ombudsmana MV ČR a absence nového nezávislého a objektivního institutu zabývající se nerovným zacházením a diskriminací. 

Mobbing free institut, z. ú. na narovnání současného neuspokojivého stavu spolupracuje např. se senátory – interpelace na ministra vnitra, a dále  s odborovými organizacemi – ČMKOS, OSSOO, OSH, Orgány Svazu vojáků z povolání AČR, z. s., Základní odborovou organizací odborového svazu státních orgánů, Policie ČR, SHMP a SStčk a organizací a v neposlední řadě právě s Unií bezpečnostních složek.

Mobbing free institut, z. ú., oslovil Sněmovní ústavně právní výbor Parlamentu ČR, kterým byl následně institut vyzván k předložení návrhů na změnu legislativy, které by bylo možné uplatnit v rámci projednávání jednotlivých zákonů tímto výborem a které by pomohly omezit šikanu nejen v bezpečnostních složkách státu. Tyto návrhy zpracovali a následně Úřadu Vlády ČR a dalším kompetentním orgánům předložili.

Unie bezpečnostních složek si je vědoma toho, že jsou oblasti a témata, kde jako odborová organizace nemáme odpovídající sílu ani zkušenosti a naše snaha by nepřinesla kýžený výsledek. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci s Mobbing free institutem, z. ú., který dokáže využít takové zákonné prostředky, kterými dokáže lépe pomoci obětem šikany a obdobných negativních faktorů. Spoluprací Unie bezpečnostních složek se subjekty jako je Mobbing free institut, z. ú., může vzniknout stabilnější opora pro všechny, kteří potřebují pomoci.

Pokud máte potíže v oblasti šikany, mobbingu, bossingu a pod., potřebujete pomoc, poradenskou činnost, konzultaci, klikněte na odkaz MOBBING FREE INSTITUT a obraťte se s důvěrou na jejich tým, který dokáže v daných oblastech adekvátně reagovat.

Ke stažení nabízíme MFI Dvanáctero bez šikany

Napsat komentář