Jednání odborových organizací na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR

Od 09:00 hodin dne 24. dubna 2017 proběhlo na půdě Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky jednání, které svolal náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu plk. Ing. Marian Prokeš. Uvedeného jednání se zúčastnili zástupci jednotlivých odborových organizací působících ve Vězeňské služby České republiky, a to Nezávislý odborový svaz Policie České republiky, Odborový svaz státních orgánů a organizací a Unie bezpečnostních složek. Za naší organizaci se jednání zúčastnili – Zdeněk Drexler (předseda Unie BS), Jan Babák (SI BOZP), Leoš Stejskal (předseda výkonného výboru Unie BS – VS ČR), Karel Smíšek (místopředseda VV Unie BS – VS ČR) a Jan Šulc (místopředseda VV Unie BS – VS ČR).

Náměstek Prokeš všechny zúčastněné přivítal s tím, že se jedná o seznamovací setkání, kde budou uvedena nějaká fakta z Vězeňské služby ČR, dojde k vzájemnému představení se, protože někteří zúčastnění se mezi sebou neznají a do budoucna si mají zástupci odborových organizací připravit témata, která by chtěli s vedení Vězeňské služby České republiky projednat. Kontaktní osobou pro další jednání za Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky byl stanoven ředitel kanceláře generálního ředitele mjr. Mgr. Jiří Dolejší. Plukovník Prokeš vyjádřil přání, aby byla nadále rozvíjena spolupráce s odborovými organizacemi na profesionální úrovni, v rámci zákonných norem a pokud možno bez přímé účasti médií.

V průběhu jednání byla ze strany zástupců Vězeňské služby České republiky prezentována fakta týkající se rozpočtu, zejména pro rok 2017, včetně kapitálových a běžných výdajů. Bylo řečeno, že investice v minulých letech stagnovaly, což by Vězeňská služba ČR ráda do budoucna změnila. Prezentovány byly rovněž platové prostředky, včetně výsluhových příspěvků, FKSP, proplacení přesčasových hodin, personální situace, která není přívětivá. Vězeňská služba ČR trpí, obdobně jako Policie České republiky zásadním podstavem, přičemž počet vězněných osob se zvyšuje. Pro rok 2018 je přislíbeno ze strany Ministerstva financí ČR navýšení finančních prostředků pro Vězeňskou službu ČR. Závěrem byl představen zkušební provoz nového elektronického systému objednávání  výstrojních součástek a rovněž byla představena obuv, která by se mohla do budoucna objevit ve výstroji příslušníků (kanady, sportovní boty a polobotky). Na sklad bylo doplněno 2000 zimních bund, přičemž odebráno jich bylo 200.  Stejně tak je návrh na zavedení nových tzv. „ripstop“ kalhot do výstroje příslušníků.

Následovalo představení zástupců jednotlivých odborových organizací, které se krátce prezentovaly a bylo domluveno, že podněty k dalšímu jednání mají odborové organizace zaslat řediteli Dolejšímu, kdy následně pak bude svoláno další jednání, kde se již budou řešit konkrétní problémy trápící příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby České republiky.

Unie bezpečnostních složek vnímá navrhované postupy jako pozitivní a za předpokladu, že bude dodrženo vše, co bylo domluveno, vidíme pověstné světlo na konci tunelu. Realitu ukáže samozřejmě průběh dalších jednání a umění služebních funkcionářů jednak naslouchat problémům svých podřízených a jednak na schopnosti předmětné problémy řešit.

Napsat komentář