Jednání Unie BS ve Vazební věznici Teplice

Dne 19. dubna 2017 v dopoledních hodinách proběhlo jednání zástupců odborové organizace Unie bezpečnostních složek, kterou zastupovali – Zdeněk Drexler (předseda Unie BS), Jan Šulc (místopředseda VV Unie BS – VS ČR) a David Vacek (koordinátor pro VV Teplice a předseda ZO Unie BS VV Teplice). Za Vazební věznici Teplice se jednání zúčastnil 1. zástupce ředitele pan plk. Mgr. Petr Aulík a zástupkyně ředitele paní ing. Alena Černá.

Vzhledem ke skutečnosti, že Unie bezpečnostních složek do současné doby ve Vazební věznici dosud nepůsobila, byla nejprve organizace krátce představena. Následovalo vyjmenování některých problémů, které jsou charakteristické pro Vězeňskou službu ČR a následně pak konkrétně ve vztahu k Vazební věznici Teplice. Proběhlo seznámení s chodem věznice, a byly probrány také zákonné požadavky, které vznesla Unie bezpečnostních složek a to jak v zájmu příslušníků, tak i zaměstnanců věznice.

Celé jednání probíhalo se vzájemným respektem a jeho cílem bylo zejména nastavení způsobu komunikace do budoucna a vyřešení základních práv a povinností, které k sobě oba subjekty vzájemně mají.  Pro další komunikaci s vedením Vazební věznice Teplice byl za Unii bezpečnostních složek stanoven David VACEK. Po vzájemné diskuzi jsme nabyli pocitu, že Vazební věznice Teplice netrpí tak zásadními nedostatky, s jakými jsme se setkali na jiných místech.

Za Unii bezpečnostních složek můžeme vyjádřit alespoň částečnou spokojenost s tím, že se nám daří navazovat komunikaci s dalšími subjekty v rámci Vězeňské služby ČR, neboť jsme si plně vědomi skutečnosti, že svět za branami některých věznic má mnohdy zá pravidla, která se ze zákonnými normami v některých případech neslučují. V okamžicích, kdy máme v dané věznici své členy a také zástupce, který je schopen pracovat pro řadové příslušníky i zaměstnance a komunikovat s vedením věznice, jsme schopni alespoň částečně některé nepravosti odhalit a pokusit se o jejich nápravu.

Napsat komentář