Výbor pro bezpečnost – návrhy změn zák. č. 361/2003 Sb.

Dnešního dne, tj. 19. dubna 2017 proběhla od 09:00 hodin 41. schůze Výboru pro bezpečnost, kde mělo dojít k projednání a následnému hlasování o pozměňovacích návrzích zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Po předchozí diskuzi byl přijat pouze jediný pozměňovací návrh, a to návrh poslance Zdeňka Ondráčka, který byl oproti jeho původnímu návrhu upraven a kterým se zvyšuje výše jednorázového odškodnění pozůstalých po příslušníkovi z 200 na 400 tis. pro manžela a děti, resp. ze 100 na 240 tis. pro rodiče příslušníka. Úmrtné se zvyšuje ze současného trojnásobku až na dvanástinásobek měsíčního služebního příjmu podle doby služby.


Pozměňovací návrh poslance Jiřího Štětiny o zastropování výsluhových příspěvků na částku 30 tisíc, byl výborem odmítnut.  
Výsluhové příspěvky nad 30.000,- Kč pobírá za službu v bezpečnostních sborech (mimo vojáků) celkem 172 bývalých příslušníků. Pobírání mimořádných odměn, které by rapidně navyšovaly výsluhu je omezeno ZPPP. Proto není nutné v současné době jakkoliv do tohoto institutu zasahovat. Je naprosto dostatečné, aby byl dodržován předmětný interní akt řízení ze strany služebních funkcionářů.

Pozměňovací návrh poslance Stanislava Humla, který prodlužoval setrvání ve služebním poměru příslušníka po přiznání náborového příspěvku ze 4 na dobu 8 let byl upraven na dobu 6 let.
 
Pozměňovací návrhy poslankyně Jany Černochové o zrušení nově zavedeného institutu zkušební doby 6 měsíců a stabilizačního příspěvku nebyly přijaty

Napsat komentář