Odborné setkání „Balistika“ na Policejní akademii ČR v Praze

dx_ps_nahledOdborová organizace Unie bezpečnostních složek zorganizovala odborné setkání týkající se tématu balistické a protiúderové ochrany, které úspěšně proběhlo dne 21. září 2016 na půdě Policejní akademie České republiky v Praze. Odborné diskuze se kromě zástupců Unie bezpečnostních složek zúčastnili zástupci z řad firem zabývající se vývojem, výrobou a dovozem balistické ochrany, dále zástupci  Policejního prezidia Policie České republiky (Odbor správy majetku, Odbor veřejných zakázek a Ředitelství služby pořádkové policie) a také policisté z pořádkových a zásahových jednotek. Velmi si vážíme přítomnosti prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiřího Hynka a zástupců poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterými byli JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD. a Ing. Bohuslav Chalupa. Z řad médií byli přítomni zástupci iDnes a Lidovky.cz.

Předseda Unie BS Drexler a předseda ZO UBS SPJ Praha Štěpán
Předseda Unie BS Zdeněk Drexler a předseda ZO UBS SPJ Praha Pavel Štěpán

Odborné setkání zahájil předseda Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler přivítáním, představením hostů a krátkým úvodem. Následně převzal slovo „duchovní otec myšlenky“ odborného setkání, předseda základní organizace Unie BS SPJ Praha Pavel Štěpán, který přednesl základní problematiku v oblasti balistické ochrany, ve které poukázal na déletrvající negativa. Následovalo krátké vystoupení svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Jana Babáka, který informoval o porušování povinností ze strany Policejního prezidia Policie České republiky.

Následovala diskuze, do které se zapojili zástupci Odboru veřejných zakázek, Ředitelství služby pořádkové policie a Odboru správy majetku.  Tito zástupci se shodli na tom, že se snaží pracovat, jak jim legislativa dovolí. Posteskli si na nedostatek pracovníků, kdy v rámci úsporných opatření z minulosti byly sníženy personální stavy a tyto již nebyly nikdy doplněny. Potvrzují absenci diskuze a zpětné vazby, stejně tak zastaralou legislativu.

Prezident AOBP ČR pan RNDr. Jiří Hynek uvedl, že zákon o veřejných zakázkách je velmi špatný a nevyhovující. Uvedená právní norma byla 23x novelizována, což poukazuje na to, jak nekvalitně je zpracovaná. Legislativně jsme jednak vázáni na Evropskou unii, která nám dává určitý manévrovací prostor, který si sami dokážeme ještě zúžit, když jsme schopni využívat, mimo jiné, směrnice z roku 1958. Rovněž chybí jasná koncepce pro Policii České republiky, která by adekvátně a jasně řešila potřeby Policie ČR. Stejně velkým problémem je 14 krajských ředitelství, které jsou s nadhledem řečeno jako „franchiesový“ systém. Pokud nebude Policie České republiky unifikována, budeme řešit stále obdobné problémy. Vyzbrojování není možné soutěžit jako běžné civilní zboží. V současné době je stejný postup, chcete-li „vysoutěžit“ balistickou vestu nebo mikrovlnnou troubu.

Účastníci setkáníPoslanci Parlamentu České republiky, pan JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD., a také Ing. Bohuslav Chalupa uvedli, že situace u Policie České republiky je zoufalá a některá přednesená fakta je šokovala. Některé způsoby řešení jim připadají jako tzv. „přehazování horké brambory“. Oba se nabídli, že jsou ochotni s policisty spolupracovat i nadále a pokud bude zájem „odspodu“ a budou mít dodané relevantní informace, přenesou problematiku na půdu bezpečnostních výborů, kde může docházet k další diskuzi.

Zástupci policistů zdůraznili, že pokud bude základním kritériem cena, není možné nikdy vysoutěžit kvalitní výrobek. Pokud jim bylo předložena např. pět kusů vest, ze kterých si měli vybrat, vybrali prostě to nejmenší zlo, nikoli to, co by mohlo být skutečně nejlepší. V minulosti došlo k tomu, že se všichni zástupci ve výběrové komisi z řad policistů se shodli na jednom konkrétním výrobku, přesto tento výrobek nebyl zvolen jako vítězný. Stejně tak navrhovali jasnou koncepci balistické ochrany, kdy tato koncepce se schválila, připravovala a nakonec byla „shozena pod stůl“ a dosud nebyla nikdy dořešena. Otázka zní „Jsme za současného stavu schopni koupit kvalitní výrobek?“ Odpověď byla jasná – „Za současného stavu NE“.

Odborné setkáníPřítomní zástupci firem zabývající se balistickou ochranou se shodli na tom, že zakázky jsou mnohdy specifikovány takovým způsobem, že technickou specifikaci už dopředu splňuje jedna konkrétní firma. V problematice se pohybují, konkurenci dobře znají, a proto jsou schopni odhadnout, komu je veřejná zakázka „ušitá na míru“. Stejně tak není možné, aby bylo vypsáno výběrové řízení 14. července, zveřejněno 15. července a otevírání obálek 4. srpna. Všichni se shodli na tom, že za cca dva týdny nemají šanci stihnout řádně splnit všechny požadavky. V tomto konkrétním případě byla jasně zakázka vypsaná tzv. „na míru“ konkrétní firmě.

Závěrem diskuze byl y následující návrhy:

  • Návrh koncepce balistické ochrany, která se jeví jako vyhovující pro policisty v přímém výkonu služby a její přednesení oprávněným subjektům
  • Návrh legislativních změn v oblasti veřejných zakázek
  • Podněty příslušným orgánům ve věci veřejných zakázek a balistické ochrany obecně

Unie bezpečnostních složek se zavázala, že se bude problematice balistické a protiúderové ochrany věnovat i nadále, a stejně tak i nadále bude pokračovat ve své činnosti tak, aby přinesla prospěch pro řadové příslušníky bezpečnostních složek a to i přesto, že některé subjekty projevily eminentní zájem na tom, aby tato akce neproběhla.

Rozhovor Pavel ŠtěpánNa závěr bychom velmi rádi poděkovali všem přítomným za účast a budeme rádi, pokud se budou podobné akce opakovat, příště třeba s jinými tématy v jiném formátu s jinými účastníky.

Napsat komentář